Participant

 • Navjeet kaur brar

 • Loveleen sharma

 • Dr.Upasana

 • Simranpreet Kaur

 • Komal Sandhu

 • Sapna

 • Priyanka

 • Arjinder Sidhu

 • Anudeep Kaur Lehal

 • Jasspreet kaur

 • Shobha Bhatia

 • kiran kaur

 • Rajandeep kaur

 • Navkeerat

 • Amandeep kaur

 • Venus Kalra