Participant

 • Priyanka

 • Arjinder Sidhu

 • Anudeep Kaur Lehal

 • Jasspreet kaur

 • Shobha Bhatia

 • kiran kaur

 • Rajandeep kaur

 • Navkeerat

 • Amandeep kaur

 • Venus Kalra

 • Geeta Chopra

 • SAPNA RANDHAWA